Resultaten

Klik op de tegels en maak kennis met mijn werk voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het wijkblad Hart van Nijmegen en uitgeverij Business Contact. 

 

                     

        Tekstschrijven                                     Redactie                                           Vertalen

Tekstschrijven

Een goede tekst is afgestemd op de doelgroep, geschreven in foutloos Nederlands en makkelijk leesbaar.

Redactie

Een tekst redigeren is wezenlijk anders dan een tekst schrijven. Een redacteur schaaft aan zinnen en woorden van een ander.

Vertalen

Een vertaler moet de brontaal goed kennen, maar vooral de doeltaal uitstekend beheersen.