Redactie

Een tekst redigeren is wezenlijk anders dan een tekst schrijven. Een redacteur schaaft aan 
zinnen en woorden van een ander. De stijl van de oorspronkelijk auteur is voor mij het
uitgangspunt, die blijft gehandhaafd. Wel corrigeer ik taal- en spelfouten en probeer ik, waar
nodig, de tekst te verduidelijken.
Een paar tips voor aspirant-schrijvers en -redacteurs: houd de zinnen en woorden kort, vermijd jargon, gebruik het juiste abstractieniveau en beheers grammatica en spelling.
Het corrigeren en aanpassen van teksten vereist goed en helder overleg met de oorspronkelijke schrijver. Daarom is nauwe samenwerking met opdrachtgevers voor mij een must.

 

"Ypie Veenstra: accuraat, doortastend, betrouwbaar, perfectionist en een professional. Als eindredacteur heeft ze de teksten van het Nijmeegse wijkblad Hart van Nijmegen op een hoger niveau gebracht. Ik kan haar van harte aanbevelen als eindredacteur."
Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

Tekstschrijven

Een goede tekst is afgestemd op de doelgroep, geschreven in foutloos Nederlands en makkelijk leesbaar.

Vertalen

Een vertaler moet de brontaal goed kennen, maar vooral de doeltaal uitstekend beheersen.